Onze Missie:

Bij Zorg voor Zorg Ambulant staat professionele, doelgerichte en flexibele begeleiding in de eigen leefomgeving centraal. Het ambulante zorg team van Zorg voor Zorg Ambulant bestaat uitsluitend uit professionals. De begeleiding is resultaatgericht en beschikbaar voor iedereen die ondersteuning en begeleiding nodig heeft op het gebied van zelfredzaamheid. Er wordt hierbij verder gekeken dan alleen de problematiek van de cliënt: de nadruk ligt eveneens op de aanwezige kwaliteiten, waardoor de cliënt in zijn totaliteit wordt gezien.

Onze Visie:

Zorg voor Zorg Ambulant biedt zorg op maat. Goede kwaliteit van begeleiding is hierbij van groot belang. Door constant te blijven leren over nieuwe ontwikkelingen, blijven de gekwalificeerde professionals van Zorg voor Zorg Ambulant up-to-date en kan de kwaliteit van de begeleiding worden gewaarborgd. Het uitgangspunt van de begeleiding is de hulpvraag van de cliënt. Tijdens het intakegesprek wordt samen met de cliënt de hulpvraag in kaart gebracht. Deze hulpvraag wordt vervolgens vertaald in een of meerdere doelen. Vervolgens wordt er een zorg-/begeleidingsplan opgesteld waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer er samen met de cliënt aan deze doelen zal worden gewerkt. Het onderscheidende karakter van Zorg voor Zorg Ambulant kenmerkt zich door zorg op maat te bieden aan cliënten met een persoonlijkheidsstoornis en overige psychische stoornissen. Wij beschikken over meertalige zorgprofessionals, hierdoor zal een taalbarrière geen rol spelen waardoor de zorg optimaal ingezet kan worden om de hoogst mogelijke resultaten met de cliënt te behalen.