Wat bieden wij

Zorg voor zorg ambulant biedt jou zorg en begeleiding in jouw eigen leefomgeving op alle leefgebieden.
Heb je het gevoel dat je vastloopt en dat je er alleen voor staat dan ben je bij ons op de juiste plek.
Onze gekwalificeerde en ervaren begeleiders helpen jou graag je leven weer op orde te krijgen.

Welke Indicatie heeft u nodig

Om zorg te kunnen krijgen heeft u een indicatie nodig van jouw gemeente via het zorgloket, Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Ook is het mogelijk om met een (WLZ) indicatie vanuit het
Zorgkantoor bij ons in zorg te komen. Wanneer je deze nog niet hebt kunnen wij voor jou kijken of er
mogelijkheden zijn voor een eventuele aanvraag. Dit is afhankelijk van jouw hulpvraag of eventuele
problematiek.

Wij helpen jou onder anderen bij

  •  Ondersteuning en begeleiding tijdens belangrijke afspraken
  •  Het zoeken naar een zinvolle dag-invulling op maat
  •  Vergroten en uitbreiden van jouw sociale netwerk
  •  Jou leren omgaan met eventuele beperkingen
  •  Op orde brengen en houden van je administratie
  •  Structuur en regelmaat aanbrengen in jouw huishouden en dagstructuur.
  •  Wij bieden jou een luisterend oor en nog veel meer.

Hoe meld ik mij aan?

Wij werken met zorg op maat en hanteren hierbij als uitgangspunt jouw hulpvraag.
Tijdens een intake gesprek brengen wij samen met jou, je hulpvraag in kaart.
Aan de hand van deze hulpvragen stellen wij samen met jou een zorg/begeleidingsplan op waarin wij
vastleggen hoe en wanneer wij met jou aan je hulpvragen (doelen) gaan werken.
Hierbij kijken wij uiteraard naar de voor jou meest gunstige mogelijkheden.