Wij wil voor onze cliënten en belanghebbenden duidelijkheid creëren over welke zorg- en dienstverlening wij wel en niet leveren. Hiermee willen wij als organisatie de kwaliteit van zorg- en dienstverlening borgen.  Hiervoor zijn de volgende uitsluitingscriteria opgesteld:

  • Zorg vanuit de Wet Zorg en Dwang
  • Cliënt ervaart totale desoriëntatie m.b.t. tijd, plaats en persoon
  • Cliënt heeft geen motivatie voor behandeling
  • Cliënt zit in een psychose

Cliënten die niet in aanmerking komen voor de zorg- en dienstverlening van Zorg voor Zorg Ambulant worden terugverwezen naar de aanmelder/doorverwezen naar passende zorg- en dienstverlening. Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening gedrag vertonen, of in een situatie zitten, die bij de intake niet zijn vermeld. Ook omgevingsfactoren kunnen hieraan bijdragen. Als dit de uitsluitingscriteria raakt, kan het zijn dat Zorg voor Zorg Ambulant niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan bieden. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en zal er in samenwerking met de cliënt en bij voorkeur met diens netwerk, gezocht worden naar een oplossing, zodat de begeleiding gecontinueerd wordt.